ons privacy beleid

KFC Heultje vzw streeft naar de bescherming van uw privacy. In dit privacy- en cookiebeleid leggen wij uit hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken die wij krijgen.
Bovendien leggen wij ons beleid omtrent het gebruik van cookies uit. Dit beleid is van toepassing op elkeen die, op eender welke wijze, lid is van KFC Heultje vzw

ARTIKEL 1. INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN
1.1 Zodra KFC Heultje vzw u registreert als lid kunnen wij uw informatie bewaren zoals naam, adres, (mobiele) telefoonnummers, e-mailadressen, betalingsinformatie, medische informatie en andere informatie die voor KFC Heultje vzw nodig zijn om een correcte service te leveren als sportclub.
1.2 De gegevens die KFC Heultje vzw bijhoudt zijn alle gegevens vermeld op het inschrijfformulier leden.
1.3 Naast uw persoonlijke gegevens kan KFC Heultje vzw ook informatie verzamelen die u geeft bij het invullen van tevredenheidrapportages of sportieve informatie zoals de ploegen waarin u deelneemt, activiteiten waar u aan deelneemt en andere informatie die nodig zijn voor een correcte behandeling van u als clublid binnen uw sportclub.

ARTIKEL 2. INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN OVER U VAN ANDEREN
2.1 KFC Heultje vzw verzamelt GEEN informatie die afkomstig is van andere websites, software of sociale netwerken.

ARTIKEL 3. GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE
3.1 KFC Heultje vzw gebruikt uw persoonlijke informatie op de volgende wijze:
Het leveren van de sportclub gerelateerde diensten en het uitvoeren van hun verplichtingen voortvloeiende uit enige overeenkomst tussen u en KFC Heultje vzw;
Het sturen van berichten die betrekking hebben op de sportclub via e-mail, telefoon of sms;
Het sturen van informatie via e-mail, post, telefoon of sms omtrent lidgelden, vergoedingen en andere informatie waarvan wij denken dat die interessant zijn voor u;
U toe te staan te participeren in de interactieve aspecten van onze site, indien u dat wenst;

ARTIKEL 4. DELEN VAN INFORMATIE
4.1 KFC Heultje vzw kan informatie die zij verzameld hebben van u vrijgeven onder de volgende omstandigheden:
Zij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met coaches, trainers en andere sportclub-afgevaardigden.
KFC Heultje vzw zal uw persoonlijke gegevens nooit doorgeven zonder hiervoor expliciet uw toestemming te vragen.

ARTIKEL 5. UW KEUZES BETREFFENDE INFORMATIE
5.1 U en uw ontvangers kunt aangeven geen e-mails te willen ontvangen van KFC Heultje vzw door te klikken op de 'uitschrijf link' welke wordt gegeven in elke e-mail.
5.2 U en uw ontvangers kunnen te allen tijde een verzoek indienen om uw gegevens te verwijderen via e-mail door contact met KFC Heultje vzw op te nemen via kfcheultje@sportadministratie.be

ARTIKEL 6. COOKIEBELEID
6.1 KFC Heultje vzw maakt GEEN gebruik van cookies.

ARTIKEL 7. WEBSITES VAN DERDEN
7.1 Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van andere websites van aan ons gelieerde netwerken, adverteerders, samenwerkende bedrijven of andere partners. Als u een link naar een van deze websites volgt, moet u er rekening mee houden dat deze websites hun eigen privacy beleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Lees dit beleid voordat u persoonlijke gegevens aan deze websites verschaft.

ARTIKEL 8. UW GEGEVENS OP DE WEBSITE VAN KFC Heultje vzw
8.1 Indien KFC Heultje vzw een website-functie gebruikt aangeboden door SPORTADMINISTRATIE, is SPORTADMINISTRATIE verantwoordelijk voor een juiste verwerking van de functionaliteiten aangeboden op deze website.
8.2 KFC Heultje vzw is verantwoordelijk voor de structuur en inhoud die op deze websites worden aangeboden.

ARTIKEL 9. HOE WIJ UW GEGEVENS BESCHERMEN
9.1 KFC Heultje vzw geeft om de beveiliging van uw informatie en gebruikt commercieel redelijke voorzorgsmaatregelen om de integriteit en beveiliging van alle informatie die wij verzamelen te bewaren.

ARTIKEL 10. BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN
10.1 KFC Heultje vzw neemt de verantwoordelijkheid om bij minderjarigen (onder 16) de toestemming te krijgen van een gerelateerde meerderjarige.

ARTIKEL 11. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID
11.1 Eventuele toekomstige wijzigingen die wij maken in ons Privacy beleid zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

ARTIKEL 12. CONTACT
12.1 Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacy beleid gericht aan KFC Heultje vzw zijn welkom en dienen te worden gericht aan kfcheultje@sportadministratie.be.
12.2 Deze privacyverklaring vindt u terug op de site van KFC Heultje vzw